Vi vill bevara miljön till nästa generation

Det är mycket att tänka på kring sitt båtägande och dess miljöpåverkan. Vilken bottenfärg ska man använda? Hur rengör man båten på bästa sätt? Finns det miljövänliga båtmotorer?

På Pampas arbetar vi aktivt med dessa frågor och är mycket stolta över att vi i över ett decennium tilldelats den internationella utmärkelsen Blå Flagg. Utmärkelsen delas ut till de hamnar och stränder som uppfyller ett antal kriterier som rör vattenkvalitet, säkerhet, service och miljöinformation.

Som ett led i vårt miljöarbete har vi investerat i en avancerad reningsanläggning som gör att tvättvattnet från vår båttvätt faktiskt är renare när det går tillbaka till Mälaren än det var när vi tog upp det!

Som kund till oss har du tillgång till både sopsorteringsstation och miljöstation där du kan deponera miljöfarligt avfall från din båt. 

Blå Flagg är en internationell miljömärkning för fritidsbåtshamnar och stränder som finns i 45 länder. 2017 blev 11 svenska hamnar och 8 stränder godkända för Blå Flagg.
— Blå Flagg

Individuell blå flagg

Du vet väl att du som enskild båtägare också kan stödja Blå Flaggs arbete mot en hållbar marin miljö? Klicka på flaggan till höger för att kostnadsfritt ansluta dig. Tillsammans hjälps vi åt att bevara vår kust till framtida generationer!

Individuell Blå Flagg

Individuell Blå Flagg

 
Så får du en giftfri båtbotten
2017-11-07

700 000 liter – så mycket båtbottenfärg målas det på fritidsbåtarnas skrov varje år i Sverige. Men vanliga båtbottenfärger är giftiga och innehåller skadliga ämnen. För att skydda miljön och minska antalet giftiga båtskrov har Transportstyrelsen tagit fram nya rekommendationer.
— https://www.transportstyrelsen.se/sv/Nyhetsarkiv/sa-far-du-en-giftfri-batbotten/