Liz hanafin

Hamnkapten

Liz är vår hamnkapten och sitter som spindeln i nätet på marinan. Hon är den som ansvarar för att båtplatser hyrs ut och ser till att alla båtar planeras in för upptagning och sjösättning. Hon sköter även fastighetsfrågor för hela anläggningen och ser till att våra lokaler matchas ihop med rätt hyresgäst. 

Tove egholt

Ekonomi

Tove är en fena på ekonomi och administration. Har det blivit något knas med en faktura är det henne du kontaktar i första hand.