Uppställningsplats utomhus

För dig som vill ha tillgång till din båt under vintern passar vår utomhusförvaring. Här pallas din båt upp innanför låsta grindar och du har sen hela vintern på dig att rusta upp din båt inför kommande säsong. Vi har 700 m2 yta för utomhusförvaring och kan ta emot segelbåtar med masten på.

I vårt utomhuspaket ingår upptagning, bottentvätt, pallningsmaterial och sjösättning. Du får kvittera ut en nyckel som ger dig tillgång till din båt under hela vintern. Möjlighet till att hyra el finns. Täckning av båten är ej inkluderat i utomhuspaketet, men finns såklart som tillval.