Uppställningsplats utomhus

För dig som vill ha egen lösning på täcknings möjligheter under vintern, passar då vår utomhusförvaring. Här pallas din båt upp innanför låsta grindar. Vi har 700 m2 yta för utomhusförvaring och kan ta emot segelbåtar med masten på.

I vårt utomhuspaket ingår upptagning, bottentvätt, pallningsmaterial och sjösättning. Möjlighet till att köpa el finns. Täckning av båten är ej inkluderat i utomhuspaketet.